Kurzy ruštiny

Nabízíme tři typy kurzů ruštiny, všechny kurzy začínají každé pondělí, jazyková škola funguje celoročně.

  1. intenzivní kurz (skupinová výuka)
  2. intenzivní kurz (individuální výka)
  3. oživovací kurz pro studenty, kteří se ruštinu již v minulosti učili
  4. letní kurz v Oděse – ruština u moře

Intenzivní kurz ruštiny – skupinová výuka

Kurz ruštiny pro studenty všech úrovní – od naprostých začátečníků po pokročilé studenty (ekvivalenty úrovní A1 až B1 podle evropského jazykového rámce). Výuka probíhá v malých skupinách o 1 až 6 studentech. Vyučovací týden zahrnuje 20 hodin výuky, tj. čtyři hodiny denně (pondělí – pátek). Jedna vyučovácí hodina má 60 minut.

Individuální výuka ruštiny

Individuální výuka ruštiny

Intenzivní kurz ruštiny – individuální výuka

Individuální kurz ruštiny pro studenty všech úrovní – od naprostých začátečníků po pokročilé studenty (ekvivalenty úrovní A1 až B1 podle evropského jazykového rámce). Výuka probíhá individuálně – jeden student na učitele, což zajišťuje rychlejší a efektivnější výuku než ve skupině. Vyučovací týden zahrnuje 20 hodin výuky, tj. čtyři hodiny denně (pondělí – pátek). Jedna vyučovací hodina má 60 minut.

Oživovací kurz pro studenty, kteří se ruštinu již v minulosti učili

Kurz ruštiny pro studenty, kteří v minulosti (i dávné) ruštinu již studovali, předpokládá se tedy znalost azbuky a základů ruštiny (gramatika, slovní zásoba, atd.). Kurz je podobný intezivnímu kurzu ruštiny, ale výuka probíhá zrychleně – hlavním cílem je oživit a zdokonalit studentovy znalosti ruštiny. Výuka probíhá v malých skupinách o 1 až 6 studentech. Vyučovací týden zahrnuje 20 hodin výuky, tj. čtyři hodiny denně (pondělí – pátek). Jedna vyučovácí hodina má 60 minut.

Pro všechny kurzy platí, že minimální délka kurzu je 2 týdny, maximální délka je neomezená (minimální délka kurzu je stanovena proto, že přijet do Užhorodu na jeden týden výuky nemá pro studenta smysl).


Výuka neprobíhá v neděli a ve dnech některých státních svátků:

  • 1. ledna – Nový rok
  • 7. ledna – Vánoční svátky